سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سرم درد بهیته تا حد گردن اجل برسیه ونه بمردن

اجل ماره نکوش ما نوجوانیم گل نشکفته ی مازندرانیم

******************************************

ته گوش گشواره آ گردن تِمِنی کیجا بوته ریکا اَمه سِره نِنی

اِسا که من اِمبه شونی خِسِنی معلوم بیه کیجا مه ره نخوانی

*******************************************

عقل وِنه آدم کلّه دوو کیجا وِنه آدم مله دوو

صِواحی نماشون راه کوچه دوو چِش وه ره بوینه دل تازه بوو

******************************************

خدایا سر هدایی سامون هاده خدایا درد هدایی درمون هاده

ته جه من نخواسمه مال و ثروت جان خدا مه ره هم زبون هاده

******************************************

چندِ من هِرسّم کَلِک کنار چند من هاکنم ستاره شمار

شیشک و ترازی همه شونّه مار آخر بمو مه قشنگ یار

******************************************

پاییز بموهه وا دکته صحراره ارباب در اِنه زارع گیرنه شه لِفاره

قربون بهووم قدرت خداره زارع بزوهه ارباب په کِفاره

********************************************

کیجای نالِ بِن تو دکشم تو انده تو بخِرم نالّ بورم لو

مار گنه چچیه دتِر گنه گو بیچاره دِتِرا چو بَخرده چو

********************************************

شب وروز ته وِسّه من زمّه ناله دل من تنگ بیّه نوونه پاره

دِشمِنون شماره هاکنم چه کار نینگنین جدایی من و منه یار
تاریخ : جمعه 93/7/4 | 12:47 عصر | نویسنده : مرتضی پولادی | نظر

  • فارسی بوک | ماه موزیک | راه بلاگ